fredag 29 januari 2016

Veckans lektioner åk 6

Denna vecka har vi haft prov i fysik, rörelser och krafter.

Vi har också startat upp nytt arbetsområde och det är teknik. Vi har startade med de vanligaste maskinerna.Vi började med hävstången och blocket.

Skulle det vara så att man varit borta och missat får man fråga en kompis och skriva av texten samt rita den bild som tillhör texten.

//Anne

måndag 30 november 2015

Åk 5 kopplar och arbetar med energier.

Nu när vi är klara med arbetet i biologi har vi börjat att arbeta med energier och elektricitet. Vi pratar om olika energier, elektriskenergi, lägesenergi, rörelseenergi och många fler. Vi kommer också lite längre fram arbeta med hur vi kan spara på energi och vilka energikällor som vi ska använda för att få en hållbar utveckling. 

Just nu är det koppla, slutna kretsar och öppna kretsar. Det var några som blev lite felkopplade med då blev det till ett problem som skulle lösas. 

Med strömbrytare.

Varför lyser inte den sista lampan, det måste lösas.

Så nöjda när det äntligen fungerade.

Gnugga, gnugga den ska bara fastna i taket!

Spänningen är olidlig, ska den fastna?

Inga problem, den fastnade och inte gick den sönder vilket flera hade gjort tidigare.

Statisk elektricitet var nog det som var mest roligt att arbeta med.onsdag 4 november 2015

Åk 5 arbetat klart med fjällen och Alperna.

I åk 5 har vi nu arbetat klart med " Europas sista vildmark" dvs våra vackra svenska fjäll i norra Sverige.
Vi har talat om växtzoner, trädgränser, växter som finns endast i fjällen och vilka djur som finns i de olika områdena. 
I grupper har de fått titta ett fjäll med de olika växtzonerna och sedan placera ut de olika djuren och växterna där de hör hemma.

Fantastiskt fina fjäll sitter nu utanför no-salen. 


Nu har de äntligen börjat att växa.

Det tog tid innan våra bönor efter plantering har börjat att växa. Konstigt nog så var det bara en fjärdedel som har tagit sig efter att vi hade planterat dem i jorden. Nu hoppas vi att de som klarat sig fortsätter att växa.

måndag 28 september 2015

Det börjar att hända saker!

Nu har det börjat att hända saker med våra bönor. Flera har börjat att gro.

Två fina groddar som bara väntar på att få bli planterade.

fredag 25 september 2015

Åk 5 har arbetat med livscykeln hur nya växter blir till.

Nu har vi i åk 5 arbetat med pollinering och för att vi skall se helheten hur det blir nya frön och frukter så har vi lagt vita bönor i ett ljust fönster och i fuktigt miljö. Nu väntar vi bara på att det ska börja gro, spännande om vi kommer att lyckas. Tänk om alla gror och vi får blommor och sen bönor.


Vi har pratat om pollinering och varför vi skall ta hand om våra insekter och vilken nytta de gör.
Nu hoppas vi att vi får blommor på våra bönor det betyder att vi får försöka pollinera blommorna själva med hjälp av penslar.


Då vi nästa vecka kommer att tala om svampar, mossor och alger är det viktigt att förstå begreppet Fotosyntesen. Hur får egentligen blommor och växter energi att växa, jo genom att ta in solenergi, vatten, näring och koldioxid. 


// Anne 

torsdag 24 september 2015

Årskurs 6 har gjort fältstudier i skogen.

Nu efter Bergslagen har vi fortsatt vårt arbete med Kryptogamer det vill säga sporväxter. Vi har varit ute i vår fantastiska skog som finns runt skolan. 

Det finns mycket att upptäcka i skogen och har man en lupp i handen finns det så mycket mer att se, allt blir ju så mycket tydligare och större.


Det finns fina mossor.Det finns flera olika lava att titta på.Inom denna grupp finner vi även ormbunksväxter. Det tog vi in några i klassrummet för att titta på i mikroskopen vi har uppställda. Har vi tur kanske vi kan få se en explosion av sporer, nu håller vi tummarna att det blir varmt nog för sporgömmorna.


Det var så spännande och fascinerande tyckte några att de stannade kvar och tittade på sporgömmorna. 

// Anne