måndag 30 november 2015

Åk 5 kopplar och arbetar med energier.

Nu när vi är klara med arbetet i biologi har vi börjat att arbeta med energier och elektricitet. Vi pratar om olika energier, elektriskenergi, lägesenergi, rörelseenergi och många fler. Vi kommer också lite längre fram arbeta med hur vi kan spara på energi och vilka energikällor som vi ska använda för att få en hållbar utveckling. 

Just nu är det koppla, slutna kretsar och öppna kretsar. Det var några som blev lite felkopplade med då blev det till ett problem som skulle lösas. 

Med strömbrytare.

Varför lyser inte den sista lampan, det måste lösas.

Så nöjda när det äntligen fungerade.

Gnugga, gnugga den ska bara fastna i taket!

Spänningen är olidlig, ska den fastna?

Inga problem, den fastnade och inte gick den sönder vilket flera hade gjort tidigare.

Statisk elektricitet var nog det som var mest roligt att arbeta med.onsdag 4 november 2015

Åk 5 arbetat klart med fjällen och Alperna.

I åk 5 har vi nu arbetat klart med " Europas sista vildmark" dvs våra vackra svenska fjäll i norra Sverige.
Vi har talat om växtzoner, trädgränser, växter som finns endast i fjällen och vilka djur som finns i de olika områdena. 
I grupper har de fått titta ett fjäll med de olika växtzonerna och sedan placera ut de olika djuren och växterna där de hör hemma.

Fantastiskt fina fjäll sitter nu utanför no-salen. 


Nu har de äntligen börjat att växa.

Det tog tid innan våra bönor efter plantering har börjat att växa. Konstigt nog så var det bara en fjärdedel som har tagit sig efter att vi hade planterat dem i jorden. Nu hoppas vi att de som klarat sig fortsätter att växa.